มาทำ RecyclerView กันเถอะ

RecyclerView เป็นหนึ่งในSupport Library ที่มาแทน ListView โดยคุณสมบัติของ RecyclerView ที่ดีกว่า ListView ก็คือมันจะทำการ Recycle View ของมันเองได้ดีกว่า ListView

WHAT IS SWIFT ?

Swift เป็นภาษาใหม่ ที่ใช้ในการ develope อุปกรณ์ต่างๆของทาง Apple