ทำความรู้จักกับ Resource ใน Android (พื้นฐาน)

Resource เป็นตัวออกแบบและเป็นที่เก็บทรัพยากรของ Application โดย Resource ของ Android จะอยู่ใน directory ของ Project

Advertisements

มาทำ RecyclerView กันเถอะ

RecyclerView เป็นหนึ่งในSupport Library ที่มาแทน ListView โดยคุณสมบัติของ RecyclerView ที่ดีกว่า ListView ก็คือมันจะทำการ Recycle View ของมันเองได้ดีกว่า ListView