การส่งข้อมูลจาก Application ไปยัง Application อื่น

Android สามารถส่งข้อมูลไปยังอีกแอปพลิเคชั่นได้ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความหรือภาพ

ในการส่งภาพหรือข้อความนั้นจะใช้การ Intent เหมือนการส่งค่าข้าม Activity ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

Intent share = new Intent(Intent.ACTION_SEND);

ในการส่งข้อมูลนั้นสามารถส่งได้ทั้งข้อความและรูปภาพ

 

  • การส่งข้อความ
share.setType("text/*");
share.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "Text");

 

  • การส่งรูปภาพ
share.setType("image/*");
share.putExtra(Intent.EXTRA_STREAM, uri);

โดยตัวแปร uri คือ ตำแหน่งที่อยู่ของภาพในโทรศัพท์

และในขั้นตอนสุดท้ายก็ทำการส่งข้อมูลไปดังนี้

startActivity(Intent.createChooser(share, "Sent to"));

และสามารถเลือกได้ว่าจะส่งไปยังแอปพลิเคชันใด

image

อ้างอิงจาก https://developer.android.com/training/sharing/send.html

สามารถดูตัวอย่างโค้ดได้ที่ Github

เพียงเท่านี้ก็สามารถส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันอื่นได้ ในคบทความต่อไปจะเขียนการรับข้อมูลที่ส่งมาจากแอปพลิเคชั่นอื่น ติดตามกันนะครับ

 

from steel

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s